Charles University

Jana Palacha 2 
116 38 Prague
Czech Republic

Professor Martin PROCHAZKA - martin.prochazka@ff.cuni.cz

Charles University was founded in 1348. Now it is renowned as a modern, dynamic, cosmopolitan and prestigious institution of higher education. It is the largest and most renowned Czech university, and is also the best-rated Czech university according to international rankings. There are currently 17 faculties at the University plus 3 institutes, 6 centres of teaching, research, development and other creative activities. The key priority of Charles University is to continue to enhance its prestigious status as a research university. Charles University can boast a number of outstanding research teams which are involved in close collaboration with international research institutions. 
Department of Anglophone Literatures and Cultures is one of the research leaders at the Faculty of Arts of Charles University. Its research is focused on Shakespeare and early modern literature, Romanticism, Modernism, Irish Studies and contemporary Critical and Cultural Theory.
 
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348. Nyní je dobře známa jako moderní, dynamická, kosmopolitní a prestižní instituce vysokoškolského vzdělání a je také nejlépe hodnocenou českou univerzitou v mezinárodních žebříčcích. Zahrnuje 17 fakult, 3 ústavy a 6 center pro výuku, výzkum, vývoj a další tvůrčí činnosti. Nejdůležitější prioritou Univerzity Karlovy je pokračovat ve zlepšování svého prestižního postavení výzkumné univerzity. Může se pochlubit velkým počtem vynikajících týmů, které úzce spolupracují s mezinárodními výzkumnými institucemi.
Ústav anglofonních literatur a kultur je jednou z vedoucích součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v oblasti výzkumu soustředěného na Shakespearovo dílo, raně novověkou literaturu, romantismus, modernismus, irská studia a současnou literární a kulturní teorii.
 
Definition of « Krize » in Czech:
 
Krize: 1. rozhodná chvíle, rozhodný obrat, část děje (dramatu, románu), v níž vrcholí rozpor protikladných sil 2. těžká, svízelná situace; svízel, potíž, tíseň, nesnáz, zmatek.
Slovník spisovného jazyka českého (Dictionary of Literary Czech Language).
 
 
 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.